Alkol tüketmek tüm dünya insanları için geçerli bir durumdur. Alkol evrensel bir içecektir. Her ülkenin hatta ülke içinde dahi her yörenin kendisine has özel alkolleri bulunur. Gelişen ticaret ve ekonomik ağ ile alkoller artık tüm ülkelere seyahat eder haldedir. Dünyadaki herkes istediği alkole istediği an ulaşabilir durumdadır. Nitekim dünya üzerinde en çok tüketilen alkollerden bir