İnsanlar tarih boyunca birçok yeni ürün ortaya çıkarmışlardır. Bu ürünlerden kimisi tarihin derinliklerinde kaybolmuştur. Kimisi de tarihin en diblerinden günümüze kadar ulaşmıştır. Nitekim insanlık günümüze ulaşmış olan bu ürün ya da ürünleri kabul etmiştir. Neticede tarihin her döneminde farklı kimlikler ile ancak aynı orta bileşke de kendisini gösteren ürünlerden birisi alkol olmaktadır. Alkol tüketimi bulunduğu